ไม่เสียใจที่เธอไม่รักกัน
ไม่เสียใจเลย....
อย่างน้อยฉันดีใจที่ได้รู้ว่ายัง "รัก" ได้ อีกครั้ง :)

Comment

Comment:

Tweet